Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Khiết Tâm: Hình Thành và Phát Triển

Trước biến cố 1975, dân số khu vực khoảng 5.468 người, đa số là gia đình binh sĩ, trong đó số giáo dân khoảng 1.500 người. Hiện nay dân số lên tới 8.000 người, trong khi số giáo dân chỉ trên dưới 1.000 người.