Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Chợ Mới: Hình thành và Phát triển

Giáo xứ Chợ Mới: Hình thành và Phát triển

Giáo Xứ Chợ Mới là một trong những Giáo Xứ có từ lâu đời, mang dấu ấn Đức Tin trên 300 năm và được diễm phúc đón tiếp bước chân đầu tiên của Đức Cha Phêrô Lambert De La Motte, vị Giám Mục tiên khởi của Địa Phận Đàng Trong. Giáo xứ chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.08) làm Bổn Mang.