Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Chánh Toà mừng đón Cha Phó mới: Phêrô Nguyễn Chí Công

Sáng nay, ngày 18/12/2010, lúc 9g45 Giáo xứ Chánh Toà đã mừng đón Cha Phó mới: Phêrô Nguyễn Chí Công.

Giáo xứ Chánh Toà Nha Trang: Hình thành và Phát triển

Giáo xứ Chánh Toà Nha Trang: Hình thành và Phát triển

* Bối cảnh: Cuối thế kỷ 19, vào khoảng năm 1885, Nha Trang chỉ gồm vài xóm chài rải rác ở cửa sông Cái và ven bờ biển. Giáo dân lúc ấy khoảng dăm ba trăm người sống tập trung ở Giáo Xứ Chợ Mới (Ngọc Hội). Năm 1886, khi người Pháp đặt cơ quan chính quyền đô hộ tại Nha Trang, tạo điều kiện cho hai công trình nghiên cứu khoa học quan trọng được xây dựng đó là Viện Pasteur (1895) và Viện Hải Dương học (1923). Dân chài tập trung về sống gần viện Pasteur để được chăm sóc sức khoẻ.