Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Tấn Tài: Hình thành và phát triển

Giáo Xứ Tấn Tài chia làm ba khu giáo, mỗi khu có một ủy viên hành giáo phụ trách liên lạc với Linh Mục quản xứ, Phó xứ và Ban Hành Giáo trong việc rửa tội, thêm sức, hôn phối, kẻ liệt, mai táng và công tác xã hội. Phần đông giáo dân sống bằng nghề nông: trước đây cấy lúa nay lại trồng nho, phần còn lại làm nghề tiểu thương, công nhân.
GIÁO XỨ TẤN TÀI: HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

“Bách tam thập nhất niên, khai xứ Tấn
 Hồng phúc ân thiên dưỡng Tài nhân.”
(1882- 2013)


Thành lập    : 1882
Bổn mạng    : Nữ Vương Mân Côi.
Số giáo dân : 2620 ( năm 2012).
 Linh mục quản xứ: Giu-se Lê Thiện Vang
Địa chỉ hiện nay: Nhà Thờ Tấn Tài, Thành Phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

 
     1.Vị Trí địa lý:

Đông giáp Mỹ An, Tây giáp đường Thống Nhất, Bắc giáp đường Hải Thượng Lãng Ông, Nam giáp Sông Dinh ( An Thạnh).

     2. Hình thành và phát triển.

Theo tài liệu của Hội Thừa Sai Paris, khoảng năm 1664, một nhóm giáo dân từ Bình Định, Phú Yên vào lập nghiệp tại Bình Thuận Bắc ( nay là Ninh Thuận). Họ khai hoang trên bờ Sông Dinh và đặt tên nơi ấy là “ Dinh Thủy”, có nghĩa là nước sông Dinh. Họ tự lực cánh sinh phần xác cũng như phần hồn, họ dựng lên một nhà nguyện mái tranh vách đất, để sáng chiều họp nhau đọc kinh, cầu nguyện. Họ bầu lên một ban chức việc từ 3 đến năm người để điều hành việc đạo: dạy giáo lý, rửa tội cho trẻ em và tân tòng, làm chứng hôn phối, giúp kẻ liệt, phụ trách mai táng. Hàng chục năm mới có Linh Mục đến ở với họ vài ngày để dạy dỗ, ban bí tích. Mãi đến năm 1882 (218 năm sau), Linh Mục thừa sai Gonzagne Villaume ( Cố Đề) mới thành lập giáo xứ có tên gọi là Tấn Tài, dầu vậy cái tên “Dinh Thủy” còn được con cháu nhắc đi nhắc lại cho đến ngày hôm nay.
 
Cố Đề có công rất lớn: Ngài đã khai hoang được hơn 300 mẫu ruộng, đào mương, đắp đập thủy nhập điền để cầy cấy thuận lợi. Ngài đã xây nhà xứ và nhà thờ khánh thành năm 1900. Theo lời Linh Mục thừa sai Gauthier (Cố Báu), thì trên cõi Đông Dương chỉ có nhà thờ Tấn Tài và nhà thờ Pnompen thủ đô Campu chia, đã được xây dựng theo kiểu này mà thôi.
 
Từ ngày thành lập đến nay, Giáo Xứ Tấn Tài luôn có Linh Mục chăm sóc, có tu sĩ Dòng Thánh Giu- Se, dòng mến Thánh Giá Qui Nhơn và Nhà Phước giúp đỡ, dạy dỗ. Từ năm 1968 Nữ Tu Dòng Khiết Tâm Bình Cang thay thế Nhà Phước được giải thể, phụ trách cô nhi viện và nhà trẻ đồng thời cộng tác vời Linh Mục quản xứ trong công việc phụng vụ, dạy giáo lý. Giáo xứ đã phát triển thành lập trường dạy nghề do các Nữ Tu Dòng Salizien đảm trách.
 
Giáo Xứ Tấn Tài chia làm ba khu giáo, mỗi khu có một ủy viên hành giáo phụ trách liên lạc với Linh Mục quản xứ, Phó xứ và Ban Hành Giáo trong việc rửa tội, thêm sức, hôn phối, kẻ liệt, mai táng và công tác xã hội. Phần đông giáo dân sống bằng nghề nông: trước đây cấy lúa nay lại trồng nho, phần còn lại làm nghề tiểu thương, công nhân.
 
Đặc Biệt giáo xứ có khu di tích lịch sử của Hội Thánh thời sóng gió xa xưa đó là: 17 ngôi mộ các anh hùng tử đạo đã bỏ mình vì đức tin. Theo tiền nhân kể lại thì 15 trong 17 ngôi mộ này được cải táng từ các vùng lân cận như Mỹ Tường, Sơn Hải, Thuận Hòa. Có một viên gạch nung đỏ khắc câu như sau:
 
                         “ Paulus sanh Nghệ An
                            Pro fide defunctus 
                            In Bình Thuận anno
                            1818 regis Tự Đức II”

Và trên ngôi mộ khác có ghi  “ Desceedee 1864 Maddalena Lộc”


Theo kỷ yếu Giáo Phận Nha Trang 1671-1971 (trang 31), Mađalêna Lộc là bà Nhất Nhà Phước đã được phúc tử đạo tại Láng Mun (nay là Tân Hội). Ngoài ra, trong nhà thờ phía tây trái, trước bàn thờ Thánh Tâm có mộ cố Đề-vị sáng lập giáo xứ, Ngài bị chết đuối năm 1900 tại đập Nha Trinh khi đang đi điều khiển công tác đắp đập.
 
Tại nghĩa địa Tấn Tài có mộ cố Châu (Pierre Ladarré), chánh xứ Tấn Tài năm 1925-1945, Ngài qua đời ở Bình Cang (Nha Trang), là nơi quân đội Nhật bản đã lập trong các giáo sĩ Thừa sai sau ngày đảo chánh 09.03.1949. Theo di chúc, hài cốt của ngài được cải táng và đem về nghĩa trang Tấn Tài năm 1972.
 
Chủng viện Thái Bình

Năm 1955, Giáo phận Thái bình được bề trên Giáo phận Qui Nhơn chấp thuận mở chủng viện trong khuôn viên nhà xứ Tấn Tài, cho đến năm 1963. Trong thời gian này, quí cha của chủng viện đã cộng tác với linh mục chánh xứ Marc Lefèbvre (cố Kim), giúp đỡ giáo xứ rất nhiều, nhất là linh mục Giuse Đinh Tường Huấn, giám đốc chủng viện. Từ khi được thành lập, giáo xứ luôn có Linh Mục chánh xứ và phó xứ. Từ năm 1957, Giáo phận Nha Trang được thành lập, tách khỏi giáo phận Qui Nhơn, số linh mục chưa được dồi dào, cho nên chỉ có linh mục chánh xứ. Để bù lại, ngài được quí linh mục chủng viện Thái Bình và quí linh mục trường Trương Vĩnh Ký trợ lực.
 
Từ năm 1975, linh mục Chánh xứ Giuse Trần Văn Láng được linh mục FX Nguyễn Nhị phụ giúp ít năm, rồi một mình ngài lại tần tảo hết Tấn Tài đến Tân Xuân, Bình Quí, Nha Mơn, Nhị Hà, Đá Trắng. Mãi đến năm 1991 mới có linh mục phó xứ.

Giáo xứ Tấn Tài hôm nay

Từ năm 2000 đến 2006, giáo hạt Ninh Thuận phát triển mạnh. Các giáo họ trực thuộc Tấn Tài đã được nâng lên hàng giáo xứ.
Ngày 05.10.2010, cha Giuse Lê Thiện Vang thay cha GB Maria Trần Minh Cương làm chánh xứ đến nay, số giáo dân là 2620. Giáo xứ tự hào là giáo xứ mẹ của nhiều giáo xứ trong giáo hạt và không ngừng phát triển.


Các linh mục quản xứ từ ngày thành lập đến nay:

Gonzague Villaume (cố Đề) 1882-1900, Louis Nezeys (cố Nhạc) 1900-1903, Alexis Boivin (cố Nhã) 1903-190, Jules Labiausse (cố Sáng) 1907-1920, Guillaume David (cố Yên) 1920-1924, Marcel Piquet (cố Lợi) 1924-1928, Pierre Ledarré (cố Châu) 1928-1945, Giuse Nguyễn Sồ 1945-1947, Emile Laborier (cố Hảo) 1947-1948, Paul Valour (cố Lực) 1948-1951, Giuse Nguyễn Công Nghị 17 tháng, Pierre Gauthier (cố Báu) 2 tháng, Marc Lefèbvre (cố Kim) 1951-1970, Giuse Đinh Tường huấn 04.1961-11.1961, Giuse Lê Khắc Tâm 1970-1975, Giuse Nguyễn Hoàng Kim 05.1975-08.1975, Giuse Trần Văn Láng 15.08.1975-05.10.2006, GB Maria Trần Minh Cương 05.10.2006-05.10.2010
* Giuse Lê Thiện Vang 05.10.2010 đến nay.

Các linh mục phó xứ
 • F.X Nguyễn Nhị (1975 – 1989), Phêrô Nguyễn Đình Phiên (08.1991-10.08.1995),Don Bosco Cao Tấn Phúc (21.01.1996 - 13.07.1997), Ignace de Lovola Bùi Sĩ Đức (11.08.1995-2000),Gioakim Nguyễn Phúc Hòa (18.08.1997- 2000), Giuse Nguyễn Văn Thi (3.07.1999-07.2002, Đa Minh Nguyễn Thanh Vân (2000- 2006), Giacôbê Trần Trường Sơn (14.07.2007- 25.09.2008)Giacôbê Nguyễn Thành Tiên (15.08.2009 - 05.10.2010), Phaolô Nguyễn Văn Dàng (07.12.2010- 04.10.1012), Giuse Nguyễn Thành Khải (16.02.2012- 04.10.2102)
 • Batôlômêô Nguyễn Hoàng Nam 20.11.2012 đến nay.
Hoa quả ơn gọi của giáo xứ hiện nay

                    Linh mục                                                  Nữ Tu và Thầy
Linh mục Philipphê Lê Xuân Thượng                           Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn: 7
Linh mục Carôlô Phan Châu Lý                                    Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang: 2
Linh mục Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt                         Dòng Phaolô: 1
Linh mục Antôn Trần Ngọc Thiên                                Dòng Phaolô Thiện Bản: 1
                                                                                    Dòng Kín: 1
                                                                                    Thầy ĐCV: 1
                                                                                    Thầy Dòng Carmel: 1

Các hội dòng phục vụ trên địa bàn giáo xứ
 • Dòng Khiết Tâm: phục vụ giáo xứ và Quản lý trường mẫu giáo Sao Mai và trường Khuyết tật
 • Dòng Mến Thánh Giá chuyên phục vụ lễ nghi giáo xứ và quản lý trường mẫu giáo Mẫu Tâm
 • Dòng Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu (Saleziên): dạy nghề cho giáo dân.
Sinh hoạt giáo xứ
 1. Các lớp giáo lý
 • Giáo lý tân tòng 1 năm 2 khóa: Khóa 1 từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng đến hết mùa Chay; Khóa 2 từ Chúa Nhật thứ I Phục Sinh cho đến hết Mùa Vọng.
 • Lớp đào tạo giáo lý viên do Linh mục Chánh xứ phụ trách.
 • Các lớp giáo lý thông thường cho các em thiếu nhi: 11 lớp.
Để tăng  tiến giáo xứ còn có các hoạt động khác như phát thưởng cho các em học sinh xuất sắc, tiên tiến vào dịp cuối năm học giáo lý và văn hóa, phát động gây quĩ xây nhà cho gia đình nghèo. Đặc biệt phát quà cho những người nghèo, neo đơn, bệnh tật và các em thiếu nhi trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ Giáng Sinh và những ngày lễ lớn.
 1. Các hội đoàn công giáo tiến hành
 • Hội đoàn Legio (4 prisidia), Hội các gia trưởng, Hội các bà mẹ Công Giáo.
Ngoài ra còn có: Hội Đồng công và Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp. Các hội đoàn đọc kinh, cầu nguyện, thực hiện các công tác của hội, nêu gương tốt cho mọi người lương dân.. Nhờ vậy mà số lương dân tại vùng lân cận như: Tấn Lộc, An Thạnh, những anh chị em ở đây đã trở lại cùng Chúa khá nhiều, giáo xứ đã lập Nhà Nguyện tại Thành Tín.

  
      Hướng tương lại

            Giáo xứ Tấn Tài (Dinh Thủy) giáo xứ mẹ các giáo xứ trong hạt Ninh Thuận như: Phước Thiện, Phước Đức, Phan Rang, Bình Chính, Tân Hội, Hộ Diêm, ... được phát triễn nhờ những chứng nhân đức tin, tự hào với truyền thống cao quý này. Giáo xứ quyết tâm gìn giữ và phát triển kho tàng đức tin mà các tiền nhân, bằng đời sống đạo đức và hoạt động tông đồ.
 
 
  
 

Từ khóa:

n/a

Những tin cũ hơn