Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Cây Vông

Hình ảnh Giáo xứ Cây Vông mừng lễ Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Cây Vông

Hình ảnh Giáo xứ Cây Vông mừng lễ Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01-05-2007)

Nguồn : Trang WEB Giáo Phận Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Từ khóa:

n/a