Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed
Mân Côi tràng chuỗi thiêng liêng, Năm mươi kinh nguyện nối duyên tình trời, Tình trời cao cả khôn vơi, Tình người sao sánh tình trời vô biên.

Kết quả hình ảnh cho tràng hạt mân côi
 
     TỰ TÌNH CHUỖI MÂN CÔI

       Mân Côi tràng chuỗi thiêng liêng
     Năm mươi kinh nguyện nối duyên tình trời
Tình trời cao cả khôn vơi
Tình người sao sánh tình trời vô biên
Mân Côi tràng chuỗi – con thuyền
Chở chuyên chuyên chở tình duyên trời-người

Mùa Vui Con Chúa xuống đời
Xin vâng Fiat Mẹ thời tuân theo
  Sáng Mùa vượt núi băng đèo (*)
   Cùng con yêu dấu rắc gieo Tin Mừng
                                              Mùa Thương Cha ơi xin đừng
                                                  Cùng Con cạn chén dưới chưng thập hình
                                               Mùa Mừng Con Chúa phục sinh
                                              Lên trời hồn xác thiên đình hỉ hoan

                                         Ai ơi xin mãi vuông tròn
                                            Lời kinh sớm tối lối mòn thiên cung.
 
                                                                                                                                            (*): năm sự Sáng 
 
 
Tác giả bài viết: BTT Sao Biển

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn