Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

POPE FRANCIS

1,  

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Chúc mừng và cầu nguyện trong tháng 3

VUI TRUNG THU