Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2017-2018

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2017-2018

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2017-2018

Ban giám đốc (nhiệm kỳ: 2015-2020) và giáo sư nội trú gồm 14 linh mục. Ngoài ra, có sự cộng tác giảng dạy của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, 22 linh mục triều cũng như dòng, 4 nữ tu, 2 giáo dân và sự đồng hành của các cha linh hướng ngoại trú.
Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2017-2018
  
Ban giám đốc (nhiệm kỳ: 2015-2020) và giáo sư nội trú gồm 14 linh mục. Ngoài ra, có sự cộng tác giảng dạy của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, 22 linh mục triều cũng như dòng, 4 nữ tu, 2 giáo dân và sự đồng hành của các cha linh hướng ngoại trú.
 
Giám đốc                                         : Cha Gioan Bt. Ngô Đình Tiến
Phó Giám đốc – Giám học Thần học   : Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
Phó Giám đốc – Giám học Triết học    : Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
Quản lý                                           : Cha Phêrô Trần Bá Ninh
Linh hướng                                      : Cha Giuse Nguyễn Thường

Các cha linh hướng nội trú: 
Ban Triết học
 Cha Đôminicô Mai Xuân Vĩnh
 Cha Tôma Nguyễn Thành Nguyên    
Ban Thần học:
 Cha Giuse Nguyễn Thường
 Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
 
Các cha đồng hành:
 Lớp Tu đức  : Cha Phêrô Trần Ngọc Anh
 Lớp Triết 1   : Cha Antôn Nguyễn Bình
 Lớp Triết 2   : Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
 Lớp Thần 1  : Cha Gioakim Nguyễn Thái Hòa
 Lớp Thần 2  : Cha Anrê Đoàn Văn Điểm
 Lớp Thần 3  : Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc

Phụ trách chuyên môn:
Phụng vụ, văn phòng-học vụ        : Cha Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều
Nhân bản                                   : Cha Phêrô Trần Ngọc Anh
Thư viện -  Văn hóa - Văn nghệ    : Cha Antôn Nguyễn Bình
Thể thao                                    : Cha Anrê Đoàn Văn Điểm
 
Chủng sinh:
Có 391 chủng sinh từ Lớp Tu đức đến Thần học 3: nội trú là 246 và năm thử - giúp xứ là 45, trong đó thuộc giáo phận Nha Trang: 112, Qui Nhơn:  53 và Ban Mê Thuột: 126.
Lớp Tu đức: 48, Triết học 1: 45, Triết học 2: 41 , Thần học 1: 36, Thần học 2: 40, Thần học 3: 36.

Ban đời sống: 5 nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và 4 giáo dân.
 
Tác giả bài viết: BTT Sao Biển
Từ khóa:

n/a