Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2016-2017

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2016-2017

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2016-2017

Ban giám đốc và giáo sư nội trú gồm 14 linh mục. Ngoài ra, có sự cộng tác giảng dạy của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, 18 Linh mục triều cũng như dòng, 4 nữ tu, 1 giáo dân và sự đồng hành của các cha Linh hướng ngoại trú.

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2016-2017


 


Ban giám đốc và giáo sư nội trú gồm 14 linh mục. Ngoài ra, có sự cộng tác giảng dạy của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, 18 Linh mục triều cũng như dòng, 4 nữ tu, 1 giáo dân và sự đồng hành của các cha Linh hướng ngoại trú.
Giám đốc                                            : Cha Gioan Bt. Ngô Đình Tiến
Phó Giám đốc thường trực             : Cha Giuse Nguyễn Thường
Phó Giám đốc – Giám học Thần học : Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
Phó Giám đốc – Giám học Triết học  : Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
Quản lý                                               : Cha Phêrô Trần Bá Ninh
Linh hướng                                        : Cha Phêrô Trần Hữu Thành

Các cha linh hướng nội trú: 
Ban Triết học:
Cha Đôminicô Mai Xuân Vĩnh
Cha Tôma Nguyễn Thành Nguyên    
Ban Thần học:
Cha Phêrô Trần Hữu Thành
 Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
 
Các cha đồng hành:
 Lớp Tu đức  : Cha Phêrô Trần Ngọc Anh
 Lớp Triết 1   : Cha Antôn Nguyễn Bình
 Lớp Triết 2   : Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
 Lớp Thần 1  : Cha Giuse Nguyễn Thường
Lớp Thần 2  : Cha Anrê Đoàn Văn Điểm
Lớp Thần 4  : Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
 
Phụ trách chuyên môn:
Phụng vụ, văn phòng-học vụ  : Cha Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều
Thư viện                 : Cha Inhaxiô Hồ Thông
Văn hóa - Văn nghệ                : Cha Antôn Nguyễn Bình
Thể thao                           : Cha Anrê Đoàn Văn Điểm

Chủng sinh:
 Có 256 thầy thuộc 6 lớp tại chủng viện: lớp Tu Đức, Triết học 1, Triết học 2, Thần học 1, Thần học 2, Thần học 4; và 39 thầy trong Năm Thử, đang giúp xứ tại 3 giáo phận. Trong số 256 thầy tại ĐCV, Gp. NT có 115 thầy, Gp. BMT có 104 thầy và Gp. QN có 37 thầy.
 
Ban đời sống: 5 nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và 4 giáo dân.
 

Tác giả bài viết: Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn