Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2015-2016

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2015-2016

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2015-2016

Ban giám đốc và giáo sư nội trú gồm 13 linh mục. Ngoài ra, có sự cộng tác giảng dạy và linh hướng của 22 linh mục triều cũng như dòng và 2 nữ tu.

Ban Giám Đốc và Giáo Sư niên khóa 2015-2016

 
Ban giám đốc và giáo sư nội trú gồm 13 linh mục. Ngoài ra, có sự cộng tác giảng dạy và linh hướng của 22 linh mục triều cũng như dòng và 2 nữ tu.

Giám đốc                                            : Cha Gioan Bt. Ngô Đình Tiến
Phó Giám đốc thường trực                : Cha Giuse Nguyễn Thường
Phó Giám đốc – Giám học Triết học  : Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
Phó Giám đốc – Giám học Thần học : Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
Quản lý                                               : Cha Phêrô Trần Bá Ninh
Linh hướng                                         : Cha Phêrô Trần Hữu Thành

 
Linh hướng ban Triết học
Lớp Tu đức : Cha Đôminicô Mai Xuân Vĩnh
Lớp Triết 1  : Cha Tôma Nguyễn Thành Nguyên     
Lớp Triết 2  : Cha Đôminicô Nguyễn Ngọc Nhân
 
Linh hướng ban Thần học:
Cha Phêrô Trần Hữu Thành  
Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
Cha Phêrô Trần Huy Hoàng
 
Đồng hành
Lớp Tu đức  : Cha Phêrô Trần Ngọc Anh
Lớp Triết 1   : Cha Antôn Nguyễn Bình
Lớp Triết 2   : Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong
Lớp Thần 1  : Cha Giuse Nguyễn Thường
Lớp Thần 3  : Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
Lớp Thần 4  : Cha Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều
 
Phụ trách chuyên môn
Phụng vụ, văn phòng-học vụ: Cha Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều
Thư viện   : Cha Ignatiô Hồ Thông
Văn nghệ  : Cha Anrê Đoàn Văn Điểm
Thể thao   : Cha Antôn Nguyễn Bình
 
Chủng sinh
Có 301 chủng sinh: nội trú là 256 và năm thử - giúp xứ là 45, trong đó thuộc giáo phận Nha Trang: 138, Qui Nhơn: 52 và Ban Mê Thuột: 111.

Thần học 4  : 41 chủng sinh
Thần học 3  : 45 chủng sinh

Thần học 1  : 40 chủng sinh
Triết học 2   : 40 chủng sinh
Triết học 1   : 47 chủng sinh
Tu đức         : 43 chủng sinh
 
Ban đời sống: 5 nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và 5 giáo dân

Tác giả bài viết: Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
Từ khóa:

n/a