01/1
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa BM: Gx Phước Đồng

04/1

Giỗ: Cố Báu Pierre Gauthier (+2004)

08/1

Giỗ: Cha Gioan Bt. Nguyễn Quang Dung (+1975), Phêrô Hoàng Thái Ân (+1992)

11/1

LM Cha Nguyễn Bình (2004)

14/1

Giỗ: Cha Gioan B. Trần Ngọc Thuỷ (+1973)

17/1

BM: Cha Công Nam

19/1

LM Quý Cha Quốc Phong, Trần Quang (2011)

20/1

Lm: Fx. Cha Danh (2005)

21/1

Giỗ: Cha Vincentê Hoàng Văn Lư Ofm (+1998), Cố Modeste Duval (+1994)

22/1

Giỗ: Cố Lễ, Albert Mollard (+2007)

23/1

Giỗ: Cố Eugène Durand (+1932)

25/1

Giỗ: Cố Bửu François Geoffroy (+1918)

28/1

Giỗ: Cha Giuse Nguyễn Thanh Vân (+1973)

30/1
Kỷ niệm Đức Cha Phaolô được Tòa Thánh đặt làm Giám mục Phan Thiết (1975)