Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Mẹ Têrêxa Calcutta (1758 lượt xem)phần 2phần 3phần 4
phần 5phần 6phần 7Các video cùng chủ đề
Phim Thánh Teresa [ Đã xem: 3347] Phim Thánh Teresa
Tình Yêu Thiên Chúa [ Đã xem: 2117] Tình Yêu Thiên Chúa
Tìm hiểu Thánh Lễ [ Đã xem: 2361] Tìm hiểu Thánh Lễ
Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó [ Đã xem: 3097] Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó
Cuộc Vượt Qua vĩ đại [ Đã xem: 2022] Cuộc Vượt Qua vĩ đại
Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac [ Đã xem: 2059] Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1 [ Đã xem: 2750] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2 [ Đã xem: 1658] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3 [ Đã xem: 1599] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3
Thánh Nữ Maria Goretti [ Đã xem: 1632] Thánh Nữ Maria Goretti
Thánh Phao-lô [ Đã xem: 1648] Thánh Phao-lô
Linh Mục Người Là Ai [ Đã xem: 2523] Linh Mục Người Là Ai
Thánh Phanxicô Khó Khăn [ Đã xem: 1460] Thánh Phanxicô Khó Khăn
Sáng Thế Ký [ Đã xem: 1528] Sáng Thế Ký
Vua Đavid [ Đã xem: 1615] Vua Đavid
Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN [ Đã xem: 3291] Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN
Trái Tim Xanh [ Đã xem: 1351] Trái Tim Xanh
Giới thiệu trang Phim Công giáo [ Đã xem: 2748] Giới thiệu trang Phim Công giáo
Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh [ Đã xem: 859] Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh