Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac (1920 lượt xem)Vì lòng yêu mến và tuyệt đối vâng phục Thiên Chúa, Cụ Áp-ra-ham đã sẵn sàng hiến tế I-xa-ác cho Thiên Chúa .
Đây là hình ảnh báo trước về hy tế của Chúa Giê-su Ki-tô dâng lên cho Thiên Chúa Cha để đền tội cho nhân loại.
Video clip dài 6 phút.
Ban Văn Hoá GPNT giới thiệu.


Các video cùng chủ đề
Phim Thánh Teresa [ Đã xem: 3055] Phim Thánh Teresa
Tình Yêu Thiên Chúa [ Đã xem: 1942] Tình Yêu Thiên Chúa
Tìm hiểu Thánh Lễ [ Đã xem: 2195] Tìm hiểu Thánh Lễ
Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó [ Đã xem: 2900] Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó
Cuộc Vượt Qua vĩ đại [ Đã xem: 1867] Cuộc Vượt Qua vĩ đại
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1 [ Đã xem: 2572] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2 [ Đã xem: 1524] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3 [ Đã xem: 1461] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3
Thánh Nữ Maria Goretti [ Đã xem: 1489] Thánh Nữ Maria Goretti
Thánh Phao-lô [ Đã xem: 1496] Thánh Phao-lô
Linh Mục Người Là Ai [ Đã xem: 2335] Linh Mục Người Là Ai
Thánh Phanxicô Khó Khăn [ Đã xem: 1320] Thánh Phanxicô Khó Khăn
Mẹ Têrêxa Calcutta [ Đã xem: 1609] Mẹ Têrêxa Calcutta
Sáng Thế Ký [ Đã xem: 1379] Sáng Thế Ký
Vua Đavid [ Đã xem: 1466] Vua Đavid
Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN [ Đã xem: 3146] Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN
Trái Tim Xanh [ Đã xem: 1194] Trái Tim Xanh
Giới thiệu trang Phim Công giáo [ Đã xem: 2539] Giới thiệu trang Phim Công giáo
Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh [ Đã xem: 723] Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh