Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac (1864 lượt xem)Vì lòng yêu mến và tuyệt đối vâng phục Thiên Chúa, Cụ Áp-ra-ham đã sẵn sàng hiến tế I-xa-ác cho Thiên Chúa .
Đây là hình ảnh báo trước về hy tế của Chúa Giê-su Ki-tô dâng lên cho Thiên Chúa Cha để đền tội cho nhân loại.
Video clip dài 6 phút.
Ban Văn Hoá GPNT giới thiệu.


Các video cùng chủ đề
Phim Thánh Teresa [ Đã xem: 2966] Phim Thánh Teresa
Tình Yêu Thiên Chúa [ Đã xem: 1863] Tình Yêu Thiên Chúa
Tìm hiểu Thánh Lễ [ Đã xem: 2108] Tìm hiểu Thánh Lễ
Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó [ Đã xem: 2805] Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó
Cuộc Vượt Qua vĩ đại [ Đã xem: 1805] Cuộc Vượt Qua vĩ đại
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1 [ Đã xem: 2482] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2 [ Đã xem: 1466] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3 [ Đã xem: 1402] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3
Thánh Nữ Maria Goretti [ Đã xem: 1430] Thánh Nữ Maria Goretti
Thánh Phao-lô [ Đã xem: 1426] Thánh Phao-lô
Linh Mục Người Là Ai [ Đã xem: 2238] Linh Mục Người Là Ai
Thánh Phanxicô Khó Khăn [ Đã xem: 1265] Thánh Phanxicô Khó Khăn
Mẹ Têrêxa Calcutta [ Đã xem: 1550] Mẹ Têrêxa Calcutta
Sáng Thế Ký [ Đã xem: 1316] Sáng Thế Ký
Vua Đavid [ Đã xem: 1412] Vua Đavid
Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN [ Đã xem: 3076] Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN
Trái Tim Xanh [ Đã xem: 1123] Trái Tim Xanh
Giới thiệu trang Phim Công giáo [ Đã xem: 2447] Giới thiệu trang Phim Công giáo
Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh [ Đã xem: 672] Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh